top of page

Terapi 

Jag är legitimerad psykolog utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT). I våra första samtal gör jag en bedömning kring vad vi behöver arbeta med, sedan skapar vi en behandlingsplan. Under behandlingen får du bland annat möjlighet att lära dig mer om hur dina beteenden, tankar och känslor påverkar och ofta vidmakthåller dina problem. Tillsammans utforskar vi nya sätt att förhålla oss till våra tankar och känslor. 

Jag jobbar evidensbaserat, det innebär att behandlingen bygger på välgrundad forskning kring det problem du söker hjälp för. Hur lång tid behandlingen tar beror på problematik och svårighetsgrad.

Tjänster: Tjänster
Vad kan du få hjälp med?

Depression/nedstämdhet

Förlossningsdepression 

Ångest och oro 

Hälsoångest

Tvång 

Paniksyndrom

Social fobi 

Stress/utmattning 

Sömnbesvär 

Kriser och sorg 

Livskriser 

Dålig självkänsla 

Sex och samlevnadsfrågor 

Trauma/PTSD

Relationsproblem

Föräldrarrådgivning

 

Jag gör även screening (basutredning) för neuropsykiatriska frågeställningar såsom ADHD/autism 

Pris: 45 min, 1000 SEK 

Språk: svenska eller engelska

Image by jana müller

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och följer förbundets etiska regler med bland annat tystnadsplikt. I mitt medlemsskap i Psykologföretagarna ingår också patient- och ansvarsförsäkring som innebär en trygghet för dig som patient. Jag följer socialstyrelsens riktlinjer för journalföring och kvalitetssäkring.

bottom of page